Overslaan naar content

Bestuurssecretaris

Op locatie
 • Service, Zuid-Holland, Nederland
€ 4.279 - € 6.750 per maandDOCK Service

Functieomschrijving

Ter ondersteuning van het Bestuur, zoeken we op korte termijn een Bestuurssecretaris.


Over DOCK

DOCK is een kleurrijke en inclusieve welzijnsorganisatie actief in Rotterdam, Amsterdam, Zaanstad, Utrecht en Schiedam. Wij zijn actief op het gebied van jeugdwerk, jongerenwerk, maatschappelijke participatie, maatschappelijk werk, sociaal raadsliedenwerk, opbouwwerk en ouderenwerk. Dat doen wij door de inzet van professionals in de wijk, samen met vrijwilligers, partners en betrokken bewoners. Wij werken op straat, in Huizen van de Wijk en op andere plekken waar mensen samen komen. Wij zijn van betekenis voor bewoners in de wijken en steden waar we actief zijn. Met trots werken wij elke dag voor en met de bewoners.


Over de functie

De Bestuurssecretaris ondersteunt de bestuurder bij de bestuurlijke beleidsontwikkeling, -vorming en uitvoering, begeleidt bestuurlijke- en besluitvormingsprocessen en ondersteunt strategische (jaar)planvorming. De Bestuurssecretaris zorgt ervoor dat besluitvorming en uitvoering van de plannen met elkaar verbonden zijn, houdt overzicht en bewaakt de voortgang. De Bestuurssecretaris is in staat om verantwoordelijkheid te nemen en te dragen voor de uitvoering van projecten. De Bestuurssecretaris geeft leiding aan het directiesecretariaat, waarbij de Bestuurssecretaris de inhoudelijke ondersteuning van het Bestuur, het Directieteam en de Raad van Toezicht voor haar rekening neemt. De Bestuurssecretaris fungeert als sparringpartner, denkt mee over bestuurlijke vraagstukken en geeft vorm aan de bestuurlijke besluitvormingsprocessen. De Bestuurssecretaris geeft bestuur en directieteam advies over organisatiebrede vraagstukken en houdt toezicht op gemaakte afspraken, lopende processen en relevante verplichtingen.


Doel van de functie

Het inhoudelijk ondersteunen van de bestuurder, het directieteam en de Raad van Toezicht. Het bieden van ondersteuning bij het uitvoeren van de bestuurlijke taken en het ondersteunen en begeleiden van bestuurlijke- en besluitvormingsprocessen.


Organisatorische positie

De Bestuurssecretaris ressorteert rechtstreeks onder de bestuurder en is lid van het directieteam. Daarnaast treedt de Bestuurssecretaris op als vertegenwoordiger van bestuurder en directieteam binnen de organisatie.


Taken en verantwoordelijkheden

De Bestuurssecretaris ondersteunt het bestuur, directieteam en de voorzitter van de Raad van Toezicht inzake de coördinatie, het bewaken van actiepunten en afspraken, het voorbereiden van en het communiceren over besluitvormingstrajecten en draagt zorg voor de hiermee samenhangende correspondentieafhandeling.
De Bestuurssecretaris:

 • Notuleert en bewaakt de voortgang van de vergaderingen van de Raad van Toezicht;
 • Notuleert en bewaakt de voortgang van de vergaderingen van de Ondernemingsraad;
 • Ondersteunt de bestuurder en het directieteam in hun werkzaamheden;
 • Geeft in de rol van Privacy Officer invulling aan de uitvoering en doorontwikkeling van het privacy-beleid binnen DOCK. Trekt daarin samen op met de Security Officer;
 • Voert de coördinatie en projectleiding van governance aangelegenheden, zowel intern als extern;
 • Levert een stevige bijdrage aan de ontwikkeling van het strategisch beleid en stelt (beleids-)notities op;
 • Ontwerpt presentaties met betrekking tot bestuurs- en beleidszaken t.b.v. de organisatie en relevante opdrachtgevers;
 • Levert een bijdrage aan het ontwikkelen van beleid, reglementen en procedures op het gebied van bestuurlijke/juridische processen;
 • Draagt zorg voor de zelfstandige uitvoering van externe en interne correspondentie, voor zover gerelateerd aan het beleidsmatige en governance takenpakket;
 • Coördineert het totstandkomingsproces van de bestuursrapportages, het jaarverslag en – rekening;
 • Is trekker van diverse organisatie brede projecten en medeverantwoordelijk voor het eindresultaat van deze projecten.


Competenties, kennis en vaardigheden

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Kennis van governance ontwikkelingen en bestuursrecht cq in staat zijn deze kennis te vergaren;
 • Kennis binnen welzijn en zorg cq in staat zijn deze kennis te vergaren;
 • Gevoel voor bestuurlijke thema’s en verhoudingen;
 • Goed ontwikkeld bedrijfsmatig inzicht;
 • Sterk analytisch en conceptueel vermogen;
 • Sterk organisatievermogen;
 • Uitstekende adviesvaardigheden;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;
 • Sociaal sterk; beweegt zich gemakkelijk op alle niveaus binnen en buiten de organisatie;
 • Integer, loyaal, toegankelijk, prettig in de omgang;
 • Zeer accuraat.Vereisten

DOCK biedt


 • Een aanstelling voor 36 uur per week;
 • Een dienstverband van een jaar, met uitzicht op vaste aanstelling;
 • Salaris conform CAO Sociaal Werk schaal 12 (min. € 4.279,-- en max. € 6.750,--) bij een fulltime dienstverband; Salaris is afhankelijk van opleiding en werkervaring. 
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het Individueel Keuzebudget, Loopbaanbudget, een collectieve zorgverzekering, en deelname aan het pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Solliciteren

Solliciteer via de sollicitatiebutton. Je ontvangt zo snel mogelijk een terugkoppeling op jouw sollicitatie. Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met Tessa Hooghuis via thooghuis@dock.nl 

of