Skip to content

Wil jij ook betekenisvol werk doen?

Bij DOCK kan dat!

Verbondenheid brengen in de wijk.

Bewoners betrekken bij activiteiten voor buurtgenoten.

Bemiddelen en zorgen voor acceptatie en begrip voor elkaar.

Een glimlach en even vriendelijk contact met iemand, zodat die zich niet eenzaam voelt. Er zijn voor iemand op precies het goede op moment. Samen zorgen voor een leefomgeving waarin iedereen zich thuis voelt.

DOCKers zijn gewone mensen maar maken een buitengewone positieve impact op de samenleving. DOCKers geven extra kracht aan sociale initiatieven en aan mensen die dat nodig hebben. Schuilt er een DOCKer in jou?

We zijn geïnteresseerd in jou en ontdekken graag samen je talent. Kom met ons in gesprek over wat jij kan doen en leren bij DOCK. Met jouw drive en aansluiting op onze missie en visie, maken we samen het verschil.

Kom bij ons op de koffie om kennis te maken. We zijn dichtbij. Kijk hier voor de locaties.

ian-schneider-TamMbr4okv4-unsplash

DOCK is een organisatie die inclusief werkt in de wijken en een inspirerende bijdrage levert aan een inclusieve samenleving. DOCK heeft aandacht en focus op de thema's inclusie, diversiteit, discriminatie, uitsluiting en racisme (IDDUR) en gaat hierover de dialogen aan, met zowel de samenleving als professionals.DOCK is inclusief en divers voor haar medewerkers, stagiairs en vrijwilligers. Een bedrijfscultuur waar er ruimte is om jezelf te kunnen zijn en waar het veilig is om gevoelige thema’s te bespreken. Een organisatie die IDDUR-sensitief is, de thematiek snapt, bewust bekwaam is, het kent, het leeft en ook uitdraagt.