Overslaan naar content

Wil jij ook betekenisvol werk doen?

De kracht van wij samen DOCK helpt mensen hun eigen leven en het leven van anderen te verbeteren. Ieder mens heeft talenten om in te zetten voor zichzelf en voor anderen. Veel mensen zijn bereid om anderen te helpen en iedereen heeft soms hulp nodig. Medewerkers van DOCK ondersteunen mensen in het nemen van initiatieven. Zij leggen contacten tussen mensen en organisaties in de buurt en brengen mogelijkheden samen. Met positieve resultaten. 

Middenin de wijk DOCKers staan middenin in de samenleving en kennen de wijk goed. Ze zijn thuis in de wijkcentra, de huizen van de wijk, op straat of op school. Ze werken graag samen met bewoners, vrijwilligers, professionals en natuurlijk met onze opdrachtgevers. Want wat je samen doet en waar je samen werkt, ontstaan goede ideeën. En plezier en energie. DOCKers geven extra kracht aan sociale initiatieven en aan mensen die dat nodig hebben. Schuilt er een DOCKer in jou?

Samen in gesprek We zijn geïnteresseerd in jou en ontdekken graag samen je talenten. Kom met ons in gesprek over wat jij kan doen, brengen en leren bij DOCK. Met jouw drive en aansluiting op onze missie en visie, maken we samen het verschil.

Kom bij ons op de koffie om kennis te maken! We zijn dichtbij. Of bekijk direct onze vacatures hieronder:

ian-schneider-TamMbr4okv4-unsplash

Talentontwikkeling

Jong of oud, alleen of samen, laag- of hoog opgeleid, met een groot of klein netwerk, werkzoekend of met een betaalde baan. Iedereen kan meedoen met onze activiteiten. Onze ambitie is nog meer mensen uit de buurt bereiken. En sterker zien worden. Om samen mooie nieuwe projecten te starten. Zodat niemand meer eenzaam is en iedereen zich van betekenis voelt.

Inclusie

DOCK is een organisatie die inclusief werkt in de wijken en een inspirerende bijdrage levert aan een inclusieve samenleving. DOCK heeft aandacht en focus op de thema's inclusie, diversiteit, discriminatie, uitsluiting en racisme (IDDUR) en gaat hierover de dialogen aan, met zowel de samenleving als professionals.

DOCK is inclusief en divers voor haar medewerkers, stagiairs en vrijwilligers. Een bedrijfscultuur waar er ruimte is om jezelf te kunnen zijn en waar het veilig is om gevoelige thema’s te bespreken. Een organisatie die IDDUR-sensitief is, de thematiek snapt, bewust bekwaam is, het kent, het leeft en ook uitdraagt.