Skip to content

DOCK Service

De backoffice en adviseurs van DOCK zorgen voor een goed draaiende organisatie. De afdelingen ICT, Communicatie, HR, Recruitment, Directie, Finance en Control Ondersteunen de hieronder genoemde regio's zo goed mogelijk om hun taak uit te voeren. Zodat uiteindelijk er goed werk in de wijk kan worden gedaan.

DOCK Service is gevestigd in Rotterdam aan de Crooswijksesingel 50B. Het hybride werken is binnen DOCK normaal en thuiswerken en op kantoor kan met elkaar worden afgewisseld.

DOCK Amsterdam

In Amsterdam is DOCK er voor jeugd, jongeren en volwassenen. DOCK biedt diverse online activiteiten aan en is aanwezig in de wijken op het gebied van hulp, school en werk, muziek, funsport en bewegen, vrienden en ontmoeten, eten en meidenwerk.

DOCK Utrecht

Met de bewoners en verschillende organisaties in de wijk maakt DOCK de buurten in Utrecht nog levendiger. Onze sociaal makelaars en sociaal beheerders ondersteunen bewoners en versterken netwerken en buurtinitiatieven.

DOCK Rotterdam

In alle Rotterdamse gebieden staan belteams klaar. Daar kunnen de bewoners terecht voor praktische hulp of om gewoon een praatje te maken. Samen wordt er naar gekeken wat DOCK kan betekenen. Sluit je aan bij het team in Rotterdam! Jouw inzet wordt hier enorm gewaardeerd.

DOCK Haarlem en Zandvoort

DOCK Haarlem verbindt en ondersteunt mensen en initiatieven in de wijk. Sociaal werkers, maatschappelijk werkers en sociaal raadslieden werken met en voor de wijkbewoners aan een prettige, veilige en sociale buurt, waar mensen elkaar kennen, goed met elkaar omgaan en elkaar helpen. Daarbij werken we samen met vrijwilligers, begeleiden we inwoners bij het ontvangen van hulp door familie of buren en verwijzen we zo nodig door naar het Sociaal Wijkteam of andere partners. Ook inwoners van Zandvoort kunnen terecht bij de maatschappelijk werkers en sociaal raadslieden van DOCK. 

DOCK Zaanstad

In Zaanstad heeft 4 wijkteams waarin DOCK wijkbewoners ondersteuning biedt op gebied van langer zelfstandig thuiswonen, participatie en (voorkomen van) armoede. Voor jongeren is DOCK actief bezig met talentontwikkeling en ondersteunt initiatieven van bewoners en partners om de buurt levendig en sociaal te maken. De Sociale Wijkteams in Zaanstad kunnen jouw hulp goed gebruiken!

DOCK locaties