Overslaan naar content

Twee leden RvT (& portefeuille auditcommissie)

Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland€ 7.300 per jaarDOCK Service

Functieomschrijving

Stichting DOCK

DOCK is een landelijke aanbieder van sociaal werk met ruim 700 professionals en meer dan 2000 vrijwilligers, actief in de grote steden in de Randstad: Amsterdam, Rotterdam, Zaanstad, Schiedam en Utrecht (en in een coöperatie actief in Haarlem).

DOCK heeft in zijn 28-jarig bestaan een dynamische ontwikkeling doorgemaakt. Vanaf de start in Rotterdam heeft DOCK zich ontwikkeld als een innovatieve, maatschappelijk ondernemende organisatie die is uitgegroeid tot een van de grootste aanbieders van sociaal werk in Nederland. In de visie van DOCK heeft ieder mens talenten en mogelijkheden. DOCK draagt met haar sociaal werk bij aan een dynamische samenleving waarin talenten en kansen van mensen worden benut, waar iedereen perspectieven heeft en zoveel mogelijk mee kan doen. DOCK stimuleert dat sociale netwerken ontstaan waarin bewoners elkaar ondersteunen en bereid zijn iets voor de ander te doen. Zo werkt DOCK aan vitale leefgemeenschappen in wijken, buurten en de stad.

Dat is de kracht van Wij Samen: de kracht van DOCK


Strategische opgaven
Sinds 2019 wordt gewerkt aan verschillende strategische opgaven die de marktpositie van DOCK ook voor de toekomst moet borgen. Afgelopen jaar is het verhaal van DOCK, het verhaal over de kernactiviteiten van de organisatie, doorontwikkelt en herijkt (kleur bekennen). Dit verhaal wordt de komende jaren verder geïmplementeerd. Een tweede grote ontwikkeling waar DOCK mee bezig is geweest is het opnieuw inrichten van de organisatie (‘Nieuw Organiseren’). We zitten op dit moment midden in de verandering met alle uitdagingen die daarbij horen. Uitdagingen liggen met name op het vlak van bedrijfsvoering.


Raad van Toezicht
DOCK is een stichting, die geleid wordt door een bestuurder. De bestuurder geeft samen met twee directeuren (bedrijfsvoering en dienstverlening) leiding aan de organisatie. De bestuurder staat onder toezicht van een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft op dit moment vijf leden. Binnen de Raad van Toezicht is een aantal commissies ingesteld: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. DOCK hanteert de Governancecode Sociaal Werk.

Visie RvT DOCK:
De Raad van Toezicht wil van toegevoegde waarde zijn voor de bewoners, medewerker, bestuur/ organisatie en maatschappij en opereert vanuit het principe van integraal waardengericht toezicht.
Om invulling te kunnen geven aan het principe van integraal waardengericht toezicht is een goede samenwerking tussen toezicht en bestuur en commitment over de visie op toezicht een belangrijke voorwaarde. Deze visie is dan ook ontwikkeld in dialoog tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder.

Vereisten

Profiel nieuwe leden Raad van Toezicht

Wij zijn op zoek naar twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht van DOCK. Voor beide profielen zoeken wij ervaren en senior toezichthouders en/of bestuurders van grotere organisaties met specifiek de volgende accenten:

  • Eén lid met een sterk financieel profiel;
  • Eén lid met sterk bedrijfsmatige kennis.

Beide leden zullen in hun portefeuille de auditcommissie krijgen. Naast de toetsende rol zijn zij tevens klankbord en adviserend voor de bestuurder, in het bijzonder m.b.t. de bedrijfsvoering en financiën. De kandidaten kunnen goed hoofd- en bijzaken onderscheiden, zijn scherp in hun analyses, durven kritische vragen te stellen en staan open voor nieuwe inzichten en feedback. Zij zoeken de verbinding met collega’s en kunnen goed in teamverband samenwerken. Tevens hebben zij een oog voor maatschappelijke ontwikkelingen in de samenleving en weten die te vertalen naar de werkwijze van DOCK.

Algemene en specifieke competenties voor nieuwe leden
Als aanvulling op het huidige team zoeken wij mensen die het geluid kunnen laten horen vanuit de samenleving door werk- en/of persoonlijke ervaring. Wij zoeken mensen met senior strategisch, bedrijfsmatig en/of zakelijk inzicht. Algemene competenties;

  • Verbindend
  • Mensgericht
  • Creatief
  • Rolvast

Bezoldiging en tijdsinvestering
Er wordt door de Raad van Toezicht 6 tot 7 keer per jaar vergaderd. Deze vinden plaats op verschillende locaties van DOCK, waarbij twee keer per jaar een werkbezoek wordt gekoppeld aan de vergadering. De auditcommissie komt ook ongeveer 6 keer per jaar bijeen. De bezoldiging is 7.300 euro per jaar.


Procedure en Planning
Zie jij jezelf als het nieuwe lid van de Raad van Toezicht van DOCK, dan ontvangen wij graag jouw motivatiebrief en CV uiterlijk 1 maart 2024 via onderstaande sollicitatiebutton. Geef daarin duidelijk aan voor welk profiel jij in aanmerking komt.

Selectieprocedure:

Eerste sollicitatieronde vindt plaatst in de 2de week van maart 2024.

Voor vragen kun je terecht bij Ron Steenkuijl, voorzitter Raad van Toezicht, 06 51 42 76 18

of