Skip to content

Sociaal beheerder in Hillegersberg-Schiebroek

Nederland, Zuid-Holland, RotterdamDOCK Rotterdam

Functieomschrijving

Voor het gebied Hillegersberg-Schiebroek is DOCK op zoek naar een sociaal beheerder (28 – 32 uur per week).

Context

In de regio Rotterdam voert DOCK de welzijnsopdrachten voor de gemeenten Rotterdam en Schiedam uit, inclusief het beheer en de exploitatie van Huizen van de wijk en satellieten van deze Huizen van de wijk. In de meeste gevallen doen wij dit in zelfstandige locaties, soms ook vanuit gedeelde locaties en zogenaamde satellieten).

Het gebied Hillegersberg-Schiebroek (HiS) kent geen grote zelfstandige locaties voor Huizen van de wijk en maakt voornamelijk gebruik van satellieten. Het netwerk van Huizen van de wijk en hun satellieten in gebieden bieden gezamenlijk een programma voor een grote diversiteit aan bewoners met te onderscheiden functies en activiteiten.
Als (sociaal) beheerder heb je drie hoofd- of kerntaken:

 • Schoon, heel en veilig houden van locaties; hieronder verstaan wij het fysiek onderhoud van locaties, (laten) uitvoeren van de schoonmaak, reparaties en onderhoud aan locaties, inventaris en evt. buitenruimte. Het (mede) verbeteren van het sociaal werk- en leefklimaat zodat gebruikers, deelnemers aan activiteiten en vrijwilligers optimaal gebruik maken van de voorzieningen.
 • (mede) Zorgdragen voor een programmering van activiteiten in de locaties van het gebied, welke aansluit bij de behoeften en wensen van bewoners en ook bij maatschappelijke opgaven van de wijken. Onder andere door het onderhouden van contacten met netwerken in het gebied en bewoners, partners en andere betrokkenen regelmatig te consulteren over de werking en resultaten van de Huizen van de wijk in het gebied.
 • Vergroten van de betrokkenheid van bewoners bij het denken over en de uitvoering van de programmering van activiteiten en de exploitatie en het beheer van locaties door middel van werven, opleiden en begeleiden/ondersteunen.

Wat zijn de resultaten van je werk en de taken die hieronder vallen?

De taken van de sociaal beheerder kennen zowel en fysieke als een sociale component.

De resultaten van de uitvoering van de taken zijn:

Schoon heel en veilig

Fysiek

 • Gebouwen, terreinen en inventaris zijn onderhouden, zodanig dat medewerkers en cliënten van de organisatie op een veilige wijze van de gebouwen en overige voorzieningen gebruik kunnen maken.
 • Voorraden, materiaal en gereedschap zijn beheerd, zodanig dat voldoende voorraad materiaal en gereedschap in goede staat aanwezig is.

Sociaal

 • Locaties maken een gastvrije indruk en nodigen bewoners en andere partners in de wijk uit om actief bij te dragen aan de programmering, beheer en exploitatie van Huizen van de wijk.
 • Contacten worden onderhouden, zodanig dat bezoekers, vrijwilligers en collega’s zich in een prettige en veilige omgeving bevinden en evt. klachten goed worden afgehandeld en alle partijen tijdig en correct geïnformeerd zijn.

Exploitatie en programmering

 • Ruimten zijn beheerd, zodanig dat zij optimaal geëxploiteerd worden.
 • Bewoners praten mee over en doen concrete voorstellen voor programma’s en het beheer en exploitatie van huizen van de wijk.
 • Bewoners doen mee en dragen concreet bij aan programma’s en het beheer van Huizen van de wijk.
 • De programmering van activiteiten sluit aan bij de wensen en behoeften van wijkbewoners en wijkopgaven.
 • Beleid mede ontwikkeld, zodanig dat de programmering gebaseerd blijft op actuele maatschappelijke relevante ontwikkelingen en wensen en behoefte van alle (groepen) wijkbewoners en een goede balans kent tussen activiteiten die bijdragen aan de eigen kracht, de samenkracht en buurtkracht van wijkbewoners.

Betrokkenheid bewoners

 • (vrijwillig) Medewerkers begeleid, zodanig dat zij de doelstellingen ten aanzien van hun werkzaamheden en naar eigen vermogen kunnen realiseren.
 • Wijkbewoners maken deel uit van het team van (vrijwillig) medewerkers dat zorg draagt voor de exploitatie, het beheer en de programmering.

Administratief

 • Interne activiteiten zijn zodanig gedaan dat de werkzaamheden in de organisatie zo goed mogelijk doorgang kunnen vinden. Administratieve zaken zijn correct afgehandeld.
 • Registraties zijn zodanig gedaan dat de resultaten en de impact van de locatie adequaat in beeld kunnen worden gebracht.

De focus van de sociaal beheerder ligt:

 1. a. Op het ondersteunen en faciliteren van bewoners die (delen van) het programma en activiteiten zelfstandig organiseren en Huizen van de wijk en hun satellieten mede beheren.
 2. b. Het zorgdragen voor een goede balans in het programma en activiteiten die in onze locaties in het gebied worden georganiseerd.

Tot de taken van de sociaal beheerder behoren:

 • aanspreekpunt zijn voor bezoekers, en vrijwilligers
 • zorgdragen voor de toegankelijkheid en gastvrijheid van onze locaties
 • ondersteunen, begeleiden en faciliteren van vrijwilligers in het beheer van locaties onder andere door het zorgdragen voor ondersteunende programma’s en trainingen
 • bijdragen in de totstandkoming van de programmering en activiteiten (niet zelf uitvoeren) en het opstellen van jaarprogramma’s
 • zorgdragen voor een juiste spreiding van programma’s en activiteiten in het gebied
 • voeren van overleg met vrijwilligers, bewoners en collega’s en partners over de programmering van activiteiten in het gebied
 • zorgdragen voor het periodiek onderhoud van locaties en toezicht houden op de op de uitvoering van werkzaamheden door derden
 • zorgdragen voor administratieve werkzaamheden (registraties) en de financiële administratie
 • bijdragen aan het opstellen van verantwoordingen

Vereisten

DOCK biedt

 • een enthousiast team van collega (sociaal) beheerders in de regio Rotterdam waarmee overleg is en op onderdelen wordt samengewerkt
 • een college beheerder in het gebied HiS waarmee werkzaamheden in het gebied worden afgestemd
 • enthousiaste collega’s van DOCK die uitvoering geven aan het welzijnswerk in het gebied
 • een 28 - 32-urige werkweek
 • een salaris conform de CAO sociaal werk (SCW-3 schaal 8)

DOCK vraagt

Kennis en kunde

 • HBO werk- en denkniveau, met bij voorkeur opleiding facility en of sociaal werk;
 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
 • Kennis van en ervaring met het beheren en exploiteren van wijkhuizen in samenwerking met bewoners en partners.
 • Kunnen motiveren van (vrijwillig) medewerkers en hen vanuit verbinding kunnen aanspreken.
 • Praktische instelling met organisatievermogen en impact om het beheer en exploitatie en doorontwikkeling van wijkhuizen in het gebied uit te voeren.

Competenties

 • Ondernemend
 • Mondeling & schriftelijk communiceren
 • Initiatief nemen
 • Resultaat- en procesgericht handelen
 • Plannen en organiseren
 • Proactief en ondernemend handelen
 • Omgevingsbewust handelen

Informatie

Voor meer informatie over deze vacature en de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Gerhard Hup, facilitair manager DOCK regio Rotterdam, tel: 06 4847 4481, mail: ghup@dock.nl.

Procedure

Reactietermijn: Uiterlijk vrijdag 15 april

Brievenselectie: Maandag 18 april

Eerste ronde gesprekken: Donderdag 21 april

Tweede ronde gesprekken (indien noodzakelijk): Dinsdag 26 april

Aanstellingsgesprek: Donderdag 28 april

Aanstelling: Vrijdag 29 april

Startdatum aanstelling: 1 mei of 1 juni 2022