Skip to content

Concern Controller

RemoteNederland, Zuid-Holland, RotterdamDOCK Service

Functieomschrijving

Functie: 

De rol van de Concerncontroller is in grote lijnen tweeledig: enerzijds ligt het accent op het adviseren van de Directie op alle aspecten van besturing en bedrijfsvoering. Anderzijds is de concerncontroller als “kritische onafhankelijke controleur” het interne geweten van de organisatie.

Voortvloeiend uit diens belangrijke adviesrol, rapporteert de Concerncontroller rechtstreeks aan de Bestuurder en neemt deel aan het Directieteam overleg (DT). In voorkomende situaties zal de Concerncontroller tevens deelnemen aan management-overleggen in de onderliggende organisatieonderdelen, zoals het overleg tussen management en middenveld. Daarnaast heeft de Concerncontroller vanuit een “senior deskundige positie” nauw contact en overleg met de Business Controllers en de Financial Controller.

De functie van de Concerncontroller heeft tot doel het bevorderen van doeltreffend en doelmatig beleid ten aanzien van de vastgestelde organisatiedoelen en bij te dragen aan integrale ondersteuning van de lijnoperatie. De concerncontroller zal in het verlengde van de actuele organisatieontwikkelingen naar meer zelforganisatie, uniforme corporate identiteit en verdere digitalisering, zich in het bijzonder richten op de inbedding van deze ontwikkelingen in de besturingsprocessen.

De resultaatgebieden: 

• Financial Control: toetsen, bewaken van en adviseren over verbetering van de financiële stromen in de organisatie. Zowel met betrekking tot de lopende exploitatie als met betrekking tot de vermogens-, schuldpositie en investeringsbeslissingen;
• Management Control: analyseren, bewaken van en adviseren over een optimale balans tussen organisatiedoelstellingen en de inzet van middelen (ten behoeve van effectieve en efficiënte dienstverlening aan bewoners);
• Control Infrastructuur: waarborgen van tijdige en betrouwbare informatievoorziening aan interne en externe stakeholders en een gedegen AO/ IC. Tevens het waarborgen van de compliance met geldende wet- en regelgeving;
• Adequaat Risicomanagement: adviseren van en inzicht geven aan Directie en management in kansen en bedreigingen voor het realiseren van de doelstellingen en de strategie, waarbij gesignaleerde risico’s effectief worden beheerst;
• Maatschappelijk Ondernemerschap: het verantwoord benutten van nieuwe mogelijkheden in de markt die DOCK versterken in het realiseren van haar missie en doelen.

Vereisten

Enthousiast? Dit is de kandidaat die we zoeken:

Wij zoeken een Concerncontroller die goed in staat is tot samenwerken en verbinden en lastige dilemma’s weet te hanteren. De kandidaat beschikt over de vaardigheden om Concerncontrol binnen de gehele organisatie stevig en herkenbaar te positioneren en verder te ontwikkelen. Daarbij is hij/zij toegankelijk, vakkundig, integer en heeft een ondernemende instelling. Kan daarbij goed relativeren en heeft een positieve grondhouding. De juiste persoon beschikt over organisatiesensitiviteit en kan soepel schakelen op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau met alle stakeholders. Weet daarbij goed ontwikkelde advies- en communicatie skills in te zetten.

Profielkenmerken:

• Academische opleiding (bedrijfseconomie, bedrijfskunde, RC, RA, Public Control);
• Meerdere jaren (Concern) Control ervaring binnen een (middel)grote organisatie;
• Ervaring met actuele bekostigingssystematiek en aanbestedingsprocessen;
• Kennis van (public) governance, besturingsprocessen en ontwikkelingen op dit vlak;
• Visie op en affiniteit met landelijke ontwikkelingen binnen het sociaal domein;
• Ervaring met organisatieontwikkeling en -verandervraagstukken.

Waarom kies je voor deze baan? DOCK biedt:

• Werken in een functie met impact bij een organisatie met maatschappelijke relevantie;
• Salaris conform CAO Sociaal Werk schaal 12 (max. € 5.946, - bruto p/m), bij een full time dienstverband op basis van 36 uur p/w. Afhankelijk van senioriteit is benoeming in schaal 13 (op termijn) mogelijk (max. € 6.628, - bruto p/m);
• Daarenboven biedt DOCK een individueel keuzebudget van 21% boven op het bruto jaarsalaris ter compensatie van vakantiegeld, 13e maand en bovenwettelijke vakantiedagen;
• Prima studie- en ontwikkelingsfaciliteiten;
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals korting op de zorgverzekering, deelname aan het pensioenfonds Zorg en Welzijn, flexibele werktijden en een mobiele telefoon en laptop voor zakelijk gebruik;
• DOCK biedt mogelijkheden om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.

Beschikbaarheid: 

De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die voor 32-36 uur per week beschikbaar is.

Sollicitatieprocedure en informatie:  

DOCK laat zich in deze procedure exclusief bijstaan door Frank Rudolph van de organisatie Up2Next. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan frank.rudolph@up2next.com. Solliciteren via andere kanalen, is niet mogelijk. Voor meer informatie kunt u bellen met Frank Rudolph (06-53812321).