Skip to content

Beheerder

Nederland, Zuid-Holland, RotterdamDOCK Rotterdam

Functieomschrijving

Voor het gebied Hilligersberg-Schiebroek is DOCK op zoek naar een beheerder (24 - 28 uur per week).

Context

In de regio Rotterdam voert DOCK de welzijnsopdrachten voor de gemeenten Rotterdam en Schiedam uit, inclusief het beheer en de exploitatie van Huizen van de wijk en satellieten van deze Huizen van de wijk. In de meeste gevallen doen wij dit in zelfstandige locaties, soms ook vanuit gedeelde locaties en zogenaamde satellieten).

Het gebied Hilligersberg-Schiebroek (HiS) kent geen grote zelfstandige locaties voor Huizen van de wijk en maakt voornamelijk gebruik van satellieten. Het netwerk van Huizen van de wijk en hun satellieten in gebieden bieden gezamenlijk een programma voor een grote diversiteit aan bewoners met te onderscheiden functies en activiteiten.

Als beheerder heb je drie hoofd- of kerntaken.

 • Schoon, heel en veilig houden van locaties; hieronder verstaan wij het fysiek onderhoud van locaties, (laten) uitvoeren van de schoonmaak, reparaties en onderhoud aan locaties, inventaris en evt. buitenruimte. Het (mede) verbeteren van het sociaal werk- en leefklimaat zodat gebruikers, deelnemers aan activiteiten en vrijwilligers optimaal gebruik maken van de voorzieningen.
 • (mede) Zorgdragen voor een programmering van activiteiten in locaties van het gebied, welke aansluit bij de behoeften en wensen van bewoners en ook aansluit bij maatschappelijke opgaven van de wijken. Onder andere door het onderhouden van contacten met netwerken in het gebied en bewoners, partners en andere betrokkenen regelmatig te consulteren over de werking en resultaten van de Huizen van de wijk in het gebied.
 • Vergroten van de betrokkenheid van bewoners bij het denken over en de uitvoering van de programmering van activiteiten en de exploitatie en het beheer van locaties door middel van werven, opleiden en begeleiden/ondersteunen.

De focus van de beheerder ligt:

 1. a. Het fysiek en sociaal schoon, heel en veilig houden van onze locaties in het gebied
 2. b. Op het ondersteunen en faciliteren van bewoners die (delen van) het programma en activiteiten zelfstandig organiseren en Huizen van de wijk en hun satellieten mede beheren.

Tot de taken van de sociaal beheerder behoren:

 • Aanspreekpunt zijn voor bezoekers, en vrijwilligers
 • Zorgdragen voor de toegankelijkheid en gastvrijheid van onze locaties
 • Dagelijkse ondersteunen en faciliteren van vrijwilligers in het beheer van locaties
 • Controleren van de handhaving van orde, rust en veiligheid en een correct gebruik van materialen in en rondom de accommodatie en wijst zo nodig op de naleving van de veiligheidsvoorschriften en huisregels
 • Mede openen en sluiten het locaties overeenkomstig de vastgestelde tijdsbepalingen en het werkrooster.
 • Verzorgen van de planning en de verhuur van ruimtes binnen het gebouw.
 • Verzorgen van de inkoop van benodigde verbruiksmaterialen en -middelen.
 • Toezicht houden op het gebruik van het gebouw en de inventarisgoederen door gebruikers/deelnemers.
 • Zorgdragen voor het opstellen van de risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) en de uitvoering van het plan van aanpak.
 • Zorgdragen voor het periodiek onderhoud van locaties en evt. toezicht houden op de uitvoering van werkzaamheden door derden.
 • Bijdragen aan administratieve werkzaamheden (registraties) en de financiële administratie.
 • Bijdragen aan verantwoordingen.

DOCK biedt

 • Een enthousiast team van college (sociaal) beheerder in de regio Rotterdam waarmee overleg en op onderdelen wordt samengewerkt
 • Een college beheerder in het gebied HiS waarmee werkzaamheden in het gebied worden afgestemd
 • Enthousiaste collega’s van DOCK die uitvoering geven aan het welzijnswerk in het gebied
 • Een 24 - 28-urige werkweek
 • Een salaris conform de CAO sociaal werk (beheerder, schaal 5)

Vereisten

DOCK vraagt

Kennis en kunde

 • MBO werk- en denkniveau, met bij voorkeur opleiding facility en of sociaal werk.
 • Minimaal 1 jaar relevante werkervaring.
 • Ervaring met het beheren en exploiteren van wijkhuizen.
 • Kunnen motiveren van (vrijwillig) medewerkers en hen vanuit verbinding kunnen aanspreken.
 • Praktische instelling met organisatievermogen om het beheer en exploitatie en van wijkhuizen in het gebied uit te voeren.

Competenties

 • Mondeling & schriftelijk communiceren.
 • Technisch inzicht.
 • Kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne.
 • Initiatief nemen.
 • Resultaatgericht handelen.
 • Plannen en organiseren.
 • Proactief en ondernemend handelen.

Informatie

Voor meer informatie over deze vacature en de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Gerhard Hup, facilitair manager DOCK regio Rotterdam, tel: 06 4847 4481, mail: ghup@dock.nl.

Procedure 

Reactietermijn: Uiterlijk vrijdag 15 april

Brievenselectie: Maandag 18 april

Eerste ronde gesprekken: Donderdag 21 april

Tweede ronde gesprekken (indien noodzakelijk): Dinsdag 26 april

Aanstellingsgesprek: Donderdag 28 april

Aanstelling: Vrijdag 29 april

Startdatum aanstelling:  1 mei of 1 juni 2022